Beleidsplan

2014 en verder.........

De jeugd heeft de toekomst 
 
Dit onderdeel van het beleidsplan gaat in op de voetbalvisie binnen de gehele vereniging VSV Vreeswijk.

Dit plan gaat in op de lang bestaande ambitie om het voetbal binnen de gehele club VSV Vreeswijk structureel naar een hoger niveau te brengen. Om dit te kunnen realiseren is een eenduidig beleid en voetbalvisie nodig, die hieronder kort uiteen worden gezet.
 
De Voetbal Visie Vreeswijk rust op 3 belangrijke peilers: meedoen, plezier, ontwikkeling.
 
 • Meedoen: Vreeswijk biedt aan jeugd en volwassenen uit Nieuwegein en omstreken de mogelijkheid tot het uitvoeren van hun hobby: het spelen van voetbal!
 
 • Plezier: plezier in het uitvoeren van een hobby staat centraal, dat geldt voor de voetballers en zeker ook voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de club en het spelen van voetbal mogelijk maken.
 
 • Ontwikkeling: Vreeswijk wil iedereen de kans geven zich als voetballer te ontwikkelen. Hiervoor streeft de club ernaar om aan te sluiten bij de specifieke behoeften en het niveau van ieder individu en zo veel als mogelijk maatwerk te leveren.
  Daarna en veelal vanzelf komt prestatie.
 

VSV Vreeswijk wil door de hele vereniging eenduidig en herkenbaar voetbal spelen met 3 spitsen / vleugelaanvallers (1-4-3-3). Bij voorkeur met een verzorgde opbouw van achteruit, met aanvallend en attractief en als het lukt dominant, met druk naar voren, op de helft van de tegenstander.
Afhankelijk van de eigen mogelijkheden wordt binnen ieder team gezocht naar een balans tussen wat de club wil en wat bij het team past en wat het team waar kan maken in termen van uitvoer van deze visie.

Selectiebeleid:
 
 • Er wordt gewerkt via een top-down selectie systeem waarbij vanuit zondag selectie (1, 2) > JO19-1 > JO17-1 wordt doorgeselecteerd op kwaliteit, potentieel, en ambitie+
 • In de lagere jeugdteams (O9 t/m O15) geldt: er wordt gekeken naar leeftijd (en kwaliteit). Hiervoor wordt ook gekozen, zodat lichtingsgenoten langer met elkaar in hetzelfde team kunnen blijven spelen en niet alle teams jaarlijks “door elkaar gehusseld” worden+
 • In de ‘bovenbouw’ (O19-O17) geldt: kwaliteit gaat voor+
 • Procedure in het kort: de TC stelt de randvoorwaarden, de trainer selecteert, de TC beslist+
 • De club onderzoekt de mogelijkheden van het opzetten van interne scouting en een ‘speler-volg-systeem’ voor een nog objectievere beoordeling van jeugdspelers ten behoeve van de selectieprocedure.

Randvoorwaarde: respect!

 • “Zonder respect geen voetbal,” stelt de KNVB. Vreeswijk kiest voor respect. Gedrag dat hiermee in strijd is wordt aangepakt. Respect is… … je contributie tijdig betalen. …gemaakte afspraken nakomen. …een voetbalwedstrijd zonder geweld of gescheld. …je tegenstander de hand schudden voor, tijdens en na de wedstrijd. …dat je als lid van de vereniging je vrijwilligerstaak uitvoert. Respect heb je voor de scheidsrechter. Enz… Respect zit in kleine dingen, maar leidt tot grote waardering!  

Doelen:

 1. Vreeswijk streeft ernaar een (financieel) gezonde club te zijn en te blijven. Vreeswijk betaalt haar spelers niet;
 2. Voetbal = hobby: plezier in het voetbal is belangrijk! Breedtesport wordt aangemoedigd, op zondag én zaterdag. Er wordt onderzocht welke behoeftes er liggen op het gebied van breedtesport binnen de club. Er zijn in totaal 10 heren seniorenteams actief bij Vreeswijk;
 3. Voetbal = prestatie: het eerste elftal (zondag 1) speelt in de derde klasse. Het tweede elftal (zondag 2) en ten minste de A1 spelen in representatieve klassen ten opzichte van zondag 1. Er wordt onderzocht of een derde selectieteam op termijn rendabel is;
 4. De selectie bestaat uit een representatieve Vreeswijk groep, met jongens die binding met de club hebben (eigen kweek of oudgedienden) en evt. enkele aanvullingen van buitenaf;
 5. De ontwikkeling van het jeugdvoetbal wordt gestimuleerd. Alle jeugdcategorieën (A t/m F) hebben ten minste één gediplomeerde en gekwalificeerde (betaalde) trainer. Deze trainer stuurt de overige (vrijwillige) trainers binnen zijn/haar categorie aan tbv kwaliteitsbewaking;
 6. Er wordt onderzocht of de a-jeugd en de dames op zaterdag blijven voetballen, of juist beter op zondag gaan voetballen. Ook wordt onderzocht of de A1 blijvend bij de selectie moet aansluiten wat betreft trainingen;
 7. Dames en meisjes voetbal wordt gelijkwaardiger aan jongens/ mannen en actief gepromoot! Hierin onderscheid Vreeswijk zich van veel regionale voetbalverenigingen. Ook binnen deze tak van Vreeswijk komen gediplomeerde en gekwalificeerde (betaalde) trainers;
 8. Integratie veld- en zaalvoetbal binnen VSV Vreeswijk. 

 

puntvaan