Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement 

Binnen elke club zijn gedragsregels, normen en waarden erg belangrijk. VSV Vreeswijk hecht ook veel waarde aan deze zaken en heeft dan ook een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels gelden eerst en bovenal voor onze leden, maar ook van ouders, supporters en andere bij de club betrokken personen verwachten wij dat ze zich netjes gedragen.

Download het Huishoudelijk reglement.