In de sportlights

In de sportlights!

Wie is er jarig vandaag

 
 
 
 
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG TOEGEWENST!!
 
 

Herman Bootsma vrijwilliger van het jaar 2016
Paul Emmelot, voorzitter van VSV Vreeswijk, heeft tijdens de algemene ledenvergadering de Thea van der Kaaijprijs uitgereikt aan Herman Bootsma. Herman krijgt de prijs 'vrijwilliger van het jaar' als blijk van waardering voor zijn nimmer aflatende inzet als verenigingsvrijwilliger van VSV Vreeswijk.

Zo kennen we Herman als wedstrijdsecretaris voor de jeugd (JO7 t/m JO19), als coördinator van de inzet van het wedstrijdsecretariaat (op zaterdag) en als leider van JO17-3. Verder treedt hij regelmatig op als rechtvaardig en niet minder deskundig verenigingsscheidsrechter en is hij een inspirerend en actief lid van de websitecommissie. Bij dit alles valt op hoe enthousiast, adequaat en meedenkend Herman overal zijn schouders onder zet, altijd plezierig in de omgang, sociaal en loyaal.

Herman kader 

 Benoeming tot erelid Adrie van Raaij in de maand juni 2016

Adrie kader 

René van Griethuizen vrijwilliger van het jaar 2015

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2015 is Rene van Griethuizen uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2015. Door het reeds jaren actief zijn als wedstrijdsecretaris voor de senioren teams vonden wij het wel eens tijd worden dat Rene hiervoor beloond werd. Aan hem is oorkonde die bij de Thea van der Kaaijprijs hoort uitgereikt als blijk van waardering voor zijn inzet voor onze club VSV Vreeswijk.

rvg feb2014

Goed voorbeeld ... wie volgt?

Ieder jaar wordt bij VSV Vreeswijk een vrijwilliger van het jaar gekozen. Ook zijn er enkele leden van verdienste en zelfs ereleden benoemd. Deze mensen staan in hoog aanzien binnen de club en zijn representatief voor gewenst gedrag.

 

Vrijwilliger van het jaar

Sinds de oprichting in 1926 zijn een groot aantal vrijwilligers actief (geweest) voor VSV Vreeswijk. Hoewel vele handen werk licht maken, zijn er toch mensen die door hun liefde voor de vereniging extra werk verzetten en onmisbaar zijn (geworden) voor een vereniging. De organisatie van een jaarlijkse avond, als dank aan alle vrijwilligers, doet deze doelgroep tekort. Gezocht werd naar een mogelijk om deze personen op speciale wijze te huldigen.

2001 was het internationale jaar van de vrijwilliger. In dat jaar verloor VSV Vreeswijk ook een bijzondere vrouw: Thea van der Kaaij. Als vrijwilligster vervulde zij gedurende een groot aantal jaren meerdere taken en bleek haar hart veelal “blauw-wit” te kloppen. Deze combinatie was aanleiding om jaarlijks op de Algemene ledenvergadering een vrijwilliger met bijzondere verdiensten in het zonnetje te zetten. Ieder jaar wordt er een vrijwilligersprijs, de “Thea van der Kaaij, vrijwilliger van het jaar Award” uitgereikt. In 2001 is de prijs postuum verleend aan Thea van der Kaaij.

De navolgende personen hebben de prijs in ontvangst mogen nemen:

2016: Herman Bootsma
2015: René van Griethuizen
2014: Jan Peters
2013: Adrie van Raaij
2012: Hans Keiman
2011: Hennie Leene
2010: Wim Hennevelt
2009: Vera Stekelenburg
2008: Leo Meijer
2007: Ries van Dijk / Toos Smiesing
2006: Janny den Bode
2005: Elza Tromp
2004: Hans le Comte
2003: Hans van Dijk
2002: ??
2001: Thea van der Kaaij

Leden van verdienste

Hennie Leene per 5 november 2007
Emil van Lieshout per 5 november 2007
Jannie van der Vaart (†)
Hennie Niessen per 26 november 2014

Ere wie eer toekomt

Ere-voorzitter

Hans le Comte per 26 november 2014

Ere-leden

Adrie van Raaij per 3 juni 2016
Ed van der Hooft per 26 november 2014
Jo Beukes
Hans van Aarnhem
Dik Cornelissen (†)
Ries van Dijk (†)
Ton Kaldenhoven
Adrie Kooyman
Krijn Krouwel
Antoon Verweij
Herman van Wiggen