Nieuwsbericht voortgang realisatie sportpark Parkhout-Zandveld

Logovsv

Embleem Geinoord

Embleem Gem Nieuwegein

 

28-12-2018 - In de afgelopen maanden hebben SV Geinoord, VSV Vreeswijk en de gemeente grote inspanningen geleverd om te komen tot een plan voor een nieuw gezamenlijk clubgebouw. In dit plan is er gewerkt aan een clubgebouw met kleedruimten op een andere locatie in het sportpark, dan waar de huidige twee clubgebouwen nu staan. Vanwege deze nieuwe locatie, moesten er nieuwe nutsvoorzieningen aangelegd worden, zoals waterleidingen en elektriciteit. En veranderde hierdoor ook de inrichting van het park; verleggen van sloten, paden en een voetbalveld. In de afgelopen maanden heeft de gemeente de kosten van het nieuwe gebouw en de nieuwe locatie in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat dit plan het budget met 50% overschrijdt, ten opzichte van het door de raad afgegeven budget. De verwachting is dat het bestuur niet in zal stemmen met deze overschrijding.

Daarom werkt de gemeente nu aan twee nieuwe, goedkopere terugvalscenario’s. Daarin wordt er gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen. Denk aan renovatie of vervangen van de huidige kleedruimten en een nieuw clubgebouw op een bestaande locatie. De verenigingen gaan deze twee nieuwe scenario’s in januari bespreken met hun achterban, om begin februari weer met de gemeente verder hierover in gesprek te gaan.