Lid worden

Word lid van Vreeswijk

Spreekt voetbal je aan? Ontwikkel dan je talent en technische vaardigheden binnen een vereniging die sinds 1926 het plezier in voetbal vooropstelt. Jongens en meisjes zijn al vanaf een leeftijd van 5 jaar van harte welkom om bij ons te komen voetballen. Ook senioren (dames en heren) nodigen wij vrijblijvend uit om tot maximaal 3 (proef)trainingen ‘mee te draaien' en sfeer te kunnen proeven.

Algemene informatie

Aanmelden

Besluit je - al dan niet na een proeftraining - om lid te worden van onze vereniging, maak dan gebruik van het digitale aanmeldingsformulier. Vul dat digitaal in en print het uit (houd er rekening mee dat het ingevulde document niet kan worden opgeslagen). Onderteken het formulier en lever het in in de bestuurskamer. Inleveren kan elke woensdag tussen 19:00 en 20:00 uur, of maak hiervoor een afspraak met de ledenadministrateur via ledenadministratie@vsvvreeswijk.nl.

Wat je gelijktijdig bij inschrijving moet inleveren:

  1. een pasfoto voor leden vanaf 12 jaar (jongens/meiden) en ouder. Voor deze foto gelden dezelfde eisen, die ook worden gesteld bij officiële legitimatiedocumenten (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). De pasfoto komt op je digitale spelerspas.
  2. een duidelijke kopie van een geldig legitimatiebewijs voor leden vanaf 14 jaar (jongens/meiden).
  3. een machtiging voor het betalen van de verschuldigde contributie (zie verderop onder het kopje ‘contributies’)

Indeling

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier en de van toepassing zijnde bijlage(n) wordt de aanvraag verwerkt door onze ledenadministrateur (Patrick van Meenen). Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 voor jeugdleden en € 7,50 voor senioren en dat wordt, gelijktijdig met de eerste contributiebetaling automatisch geïncasseerd.
Kom je bij ons voetballen dan word je als regel ingedeeld in de leeftijdscategorie waarin je, gelet op je leeftijd, thuishoort. Het aan jouw leeftijdsgroep toegevoegde TC-lid - en die is verantwoordelijk voor de samenstelling van de teams binnen de leeftijdsgroep - neemt contact met jou (of ben je een jeugdlid, met je ouders) op en vertelt in welk team je bent ingedeeld. Kun je meteen al terecht bij een ‘selectieteam’ dan gebeurt dit door de Technische Commissie. De teamindeling vindt plaats op basis van breed verkregen informatie. De input van de leiders, trainers, coördinatoren en (interne) scouts is hierbij bepalend. Bij de teamindeling wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met:

  1. Kwaliteiten van de speler
  2. Teamsamenstelling
  3. Leeftijdsopbouw per team

Technische commissie

Wil je weten wie de Technische Commissie vormen, kijk dan voor een volledig overzicht van de samenstelling op de website-pagina Technische commissie.

Sportkleding

Bij het lidmaatschap van een voetbalclub hoort voetbalkleding in de clubkleuren en die zijn bij ons blauw en wit. Je moet zelf zorgen voor de aanschaf van voetbalschoenen en het VSV Vreeswijk-voetbaltenue. Ga niet direct op eigen houtje alles aanschaffen, maar doe dat in overleg met de leider van het team waarbij je wordt/bent ingedeeld. Het kan zomaar zijn dat je terecht komt in een team met een shirt- of kledingsponsor. Je maakt dan wel een beetje reclame voor die sponsor, maar het scheelt natuurlijk wel in de eigen uitgaven voor sportkleding.
Kom je in een team zonder kledingsponsor schaf dan je voetbaltenue aan bij Ralph Sports in Nieuwegein (zie ook pagina Aanschaffen van kleding), waarmee VSV Vreeswijk een overeenkomst heeft gesloten voor het leveren van voetbalkleding. De medewerkers van Ralph Sports helpen je graag bij het bepalen van de juiste maat en bestelling van je voetbaltenue. Voor bestelling van tenue: zie http://clubs.deventrade.com/nl/vsv-vreeswijk/. Ben je meer een shopper, dan ben je natuurlijk van harte welkom in de winkel van Ralph Sports aan Het Sluisje 10, 3438 AH te Nieuwegein.

Vrijwilligerstaken

Vrijwilligers vormen het cement van VSV Vreeswijk, waardoor de vereniging in staat is om de contributie op een aanvaardbaar niveau te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de doelstelling die de club voor ogen staat: het bieden van plezier in voetbal en het begeleiden en ontwikkelen van het persoonlijk talent hiervoor.
Met het aangaan van het lidmaatschap van VSV Vreeswijk verzeker je je niet alleen van aansluiting bij een geweldige voetbalclub, ook meld je je hiermee automatisch aan voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken voor de club (voor jeugdleden geldt dit voor de ouders). Dat kan variëren van een middagje kantinedienst tot het fluiten van een wedstrijd, van teambegeleider tot bestuurslid en zo zijn er nog tal van andere klusjes en taken. Er is voor iedereen wel iets te doen en samen maken we er iets moois van. Steek je licht eens op op het overzicht van huidige vacatures.

Contributie

VSV Vreeswijk kent een gevarieerd contributiesysteem voor spelende en niet-spelende leden en verder is er onderscheid naar leeftijd. Een compleet overzicht vind je op Contributies. Op deze pagina kun je eenvoudig vinden welke contributie op jou van toepassing is.
De verschuldigde contributie wordt door middel van automatische incasso geïnd in drie incassorondes. Zo wordt er steeds een derde deel van de jaarcontributie bij je afgeschreven in de maanden juli, oktober en januari. Hiervoor dien je een machtiging in te vullen die bij het aanmeldformulier is gevoegd.
Ben je in het bezit zijn van een Stadspas, lever dan gelijktijdig met de aanmelding een kopie in van deze pas of zend een scan van aanmelding en pas naar sportlink@vsvvreeswijk.nl