Lid worden

Word lid van Vreeswijk

Ontwikkel je talent en technische vaardigheden binnen een vereniging die sinds 1926 het plezier in voetbal vooropstelt. Jongens en meisjes zijn al vanaf een leeftijd van 5 jaar van
harte welkom om bij ons te komen voetballen. Ook senioren (dames en heren) nodigen wij vrijblijvend uit om tot maximaal 3 (proef)trainingen mee te 'draaien' en sfeer te kunnen proeven.

Algemene informatie

Aanmelden

Mocht u naar aanleiding van de proeftraining besluiten om lid van onze vereniging te willen worden, dan kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Vult u het formulier volledig digitaal in en print hem vervolgens uit (let wel: u kunt het document niet opslaan, aangezien de gegevens niet bewaard worden!!).Onderteken vervolgens het formulier en lever hem in bij het secretariaat (bij afwezigheid kunt u dit ook afgeven aan de kantinebeheerder). Vanaf de O12 (jongens/meiden) en hoger dient u voor inschrijving een pasfoto bij te voegen. Deze pasfoto dient aan dezelfde eisen te voldoen als geldend voor uw identiteitskaart / paspoort en wordt gebruikt voor de digitale spelerspas. Vanaf de O14 (jongens/meiden) en hoger dient uw inschrijving bovendien voorzien te zijn van een (duidelijke) kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Op woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u het formulier in de bestuurskamer inleveren (of maak een afspraak via ledenadministratie@vsvvreeswijk.nl).

Indeling

Na ontvangst van de benodigde stukken (inschrijfgeld wordt gelijk met de eerste betaling automatisch geïncasseerd, voor jeugdleden is dat € 5,00 en voor senioren is dat € 7,50) wordt de aanvraag verwerkt door onze ledenadministratie (Patrick van Meenen). Het betreffende TC-lid neemt vervolgens contact op om aan te geven in welk team hij/zij is ingedeeld. Het uitgangspunt is dat spelers in de leeftijdscategorie spelen waarin ze, gelet op hun leeftijd, thuishoren. Voor de samenstelling van de teams is het commissielid van de leeftijdsgroep verantwoordelijk. Bij de selectieteams gebeurt dit door de Technische Commissie. De teamindeling gebeurt op basis van breed verkregen informatie. De input van de leiders, trainers, coördinatoren en (interne) scouts is hierbij bepalend. Bij de teamindeling wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met:

  • Kwaliteiten van de speler
  • Teamsamenstelling
  • Leeftijdsopbouw per team

Technische commissie

Wie zijn de leden van de Technische commissie. Voor een volledig overzicht wordt u verwezen naar de pagina Technische commissie.

Sportkleding

Alvorens sportkleding aan te schaffen is het verstandig allereerst In overleg te gaan met de betreffende leider van het team waar je bij ingedeeld wordt. Het is mogelijk dat het team, waarin je komt te spelen, in bezit is van een shirtsponsor.
Mocht dit niet het geval zijn dan is het mogelijk om de sportkleding aan te schaffen bij Ralph Sport (Nieuwegein) (zie ook pagina Aanschaffen van kleding). Zij helpen je graag bij het bepalen van de juiste maat en bestelling van je wedstrijdtenue. Voor bestelling van tenue: zie http://clubs.deventrade.com/nl/vsv-vreeswijk/. Ga je liever shoppen, dan ben je voortaan van harte welkom in de winkel van Ralph Sports aan Het Sluisje 10, 3438 AH te Nieuwegein. Voor bestellingen voor teams altijd eerst contact opnemen met Arco van Dijk via accommodatie@vsvvreeswijk.nl

Vrijwilligerstaken

Door het aangaan van het lidmaatschap bij VSV Vreeswijk meldt u zich ook aan voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken voor de club (voor jeugdleden geldt dit voor de ouders). Voor een overzicht van de huidige vacatures wordt verwezen naar een bericht van 23 mei jl.

Contributie

Voor de bedragen wordt u verwezen naar Contributies. Op deze pagina kunt zien welk bedrag u verschuldigd bent voor de betreffende categorie.

De betalingen worden middels automatische incasso, 3x per jaar in de maanden juli, oktober en januari (hiervoor dient u een machtiging in te vullen welke bij het aanmeldformulier is gevoegd) geïnd.

Mocht u in het bezit zijn van een Stadspas dan dient u een kopie van de pas gelijktijdig bij de aanmelding in te leveren, dan wel te zenden naar sportlink@vsvvreeswijk.nl