Handleiding teammanagers

Handleiding teammanagers 

Binnen elke club zijn regels, normen en waarden erg belangrijk. VSV Vreeswijk hecht ook veel waarde aan deze zaken en heeft dan ook een aantal regels opgesteld. Deze regels gelden eerst en bovenal voor alle teammanagers onderbouw, maar ook van ouders, supporters en andere bij de club betrokken personen verwachten wij dat ze zich netjes gedragen.

Download de Handleiding teammanagers.