Vlaginstructies

VLAG INSTRUCTIES VOOR ASSISTENT SCHEIDSRECHTERS 

Het doel van deze korte handleiding is om informatie te geven aan o.a. ouders, begeleiders en/of reserve spelers die incidenteel als assistent scheidsrechter dienen te fungeren bij een wedstrijd van O13 en ouder.

Deze korte handleiding behandelt niet alle informatie over de spelregels, maar besteed aandacht aan de zaken waarmee u als assistent scheidsrechter het meest mee te maken krijgt. Het zou kunnen zijn dat de scheidsrechter op punten andere/aanvullende instructies heeft, die gaan dan voor.

Taak:

De taak van een assistent scheidsrechter is het samenwerken met de scheidsrechter. Het doel is om er gezamenlijk voor te zorgen dat de wedstrijd op een vooral sportieve en eerlijke wijze verloopt en goed wordt afgesloten. Als assistent-scheidsrechter geef je de scheidsrechter advies.

Voor aanvang van een wedstrijd:

Voorafgaande aan een wedstrijd maakt de scheidrechter afspraken met de assistent scheidsrechter. Dit initiatief komt van de scheidsrechter en zal hooguit enkele minuten duren. Hierbij ontvang je van de scheidsrechter een vlag en een korte instructie aan beide assistent scheidsrechters. Dit vindt meestal plaats bij de middenstip, om elkaar voor te stellen en gezamenlijk met de aanvoerders de toss te doen.
De assistent scheidsrechter gaat terug naar zijn team om eventueel de instructies door te geven aan teamstaf en spelers.

Wanneer dient u als assistent scheidsrechter te vlaggen:

 • Wanneer de bal geheel over de lijn buiten het speelveld is, aangeven welke partij recht heeft op een inworp, hoekschop of doelschop. De bal is in het spel op ieder ander moment, dus ook wanneer de bal terugspringt van een wedstrijdofficial, een doelpaal, een doellat of hoekvlaggenstok en in het speelveld blijft;
 • Met ingang van seizoen 2022/23 is er een pilot bij de JO13. Daarbij wordt de inworp vervangen door intrap/indribbelen. Ook bij een hoekschop, doelschop of aftrap mag er in gedribbeld worden in plaats van trappen;
 • Bij een inworp (bij JO13 intrap/indribbelen), de bal is geheel over de zijlijn buiten het speelveld, wijst u met uw vlag richting de hoekvlag van de niet ingooiende partij;
 • Bij een hoekschop, de bal is geheel over de doellijn buiten het speelveld, wijst u met uw vlag richting de hoekvlag van de verdedigende partij;
 • Bij een doeltrap, de bal is geheel over de doellijn buiten het speelveld, wijst u met uw vlag richting het doel van de verdedigende partij;
 • Als u twijfelt voor welke partij de bal is kunt u de vlag recht omhoog steken en de scheidsrechter laten beslissen;
 • Wanneer een speler bestraft kan worden voor het buitenspel staan. Maak gebruik van de twee seconden bedenktijd. Met uw vlag wijst u de plaats aan van de speler die buitenspel stond;
 • Wanneer overtredingen plaatsvinden kort binnen uw gezichtsveld en waarbij u als assistent scheidsrechter er van overtuigd bent dat de overtreding buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter heeft plaatsgevonden;
 • Wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander voorval heeft plaatsgevonden buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter;
 • Wanneer men een wisselspeler wenst in te zetten. Hierbij houdt u de vlag horizontaal boven uw hoofd (en eventueel de scheidsrechter te roepen om een wissel).

Noot: Als de scheidsrechter u een teken geeft (dit kan zijn een fluitsignaal, doorspeelgebaar of scheidsrechter roept “ga door”), doe dan de vlag direct omlaag en ga door met het spel. Bij geen retour-teken mag u blijven staan met de vlag omhoog, net zolang totdat de scheids-rechter u gezien heeft.

Positie assistent scheidsrechter:

 • Op de linker buitenlijn van het speelveld tussen de middenlijn en doellijn op de helft van het eigen team;
 • Bij de aftrap ter hoogte van de voorlaatste verdediger. Let op! De keeper geldt als laatste verdediger;
 • Tijdens het spel blijft u zoveel mogelijk de voorlaatste verdediger volgen, dit betekend dus op de zijlijn meelopen (zo doet u ook nog eens beetje conditie op 😊);
 • Bij een doelschop ter hoogte van het doelgebied;
 • Bij een hoekschop, of strafschop, op één lijn met de doellijn (achterlijn). Tenzij u anders door de scheidsrechter wordt geïnstrueerd;
 • Bij een inworp (bij JO13 intrap/indribbelen) ter hoogte van de voorlaatste verdediger. Geef hierbij de speler voldoende ruimte om de bal te kunnen inwerpen (bij JO13 in te trappen/dribbelen);
 • Kom tijdens de wedstrijd niet het speelveld in, als de scheidsrechter iets met u wil overleggen komt hij/zij wel naar u toe of vraag even als u iets wil overleggen.

Download de Handleiding vlaginstructies.

Buitenspel uitleg: 

Uitleg pilot JO13, seizoen 2022/23: