Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging lidmaatschap

Opzegtermijn

Leden die het lidmaatschap willen beëindigen zijn verplicht dit voor 30 juni per email kenbaar te maken. De leden die opzeggen ontvangen van de vereniging een "bewijs van uitschrijving". Dit bewijs wordt per e-mail verzonden. Leden die geen "bewijs van uitschrijving" kunnen overleggen, worden aan de contributieverplichtingen gehouden.

Tussentijds beëindigen

Van spelende leden wordt (conform statuten art.7 lid 5.a.) verwacht dat zij wanneer zij willen stoppen tot het einde van het seizoen lid blijven. Leden die tussentijds toch opzeggen worden gehouden aan betaling van het volledige contributiebedrag.
Voor leden die redelijkerwijs door omstandigheden (blessure, verhuizing, of aantoonbare sociale/psychische situatie) genoodzaakt zijn het lidmaatschap te beëindigen, wordt de contributie volgens de pro rato regeling (zie art. 1.3.a Nota - Regelingen en plichten m.b.t. contributie) vastgesteld door de penningmeester. Mocht betaling van het volledige contributiebedrag al zijn voldaan, zal restitutie plaatsvinden.

 

Werkwijze

Wanneer je wilt stoppen met voetbal dan kan je op maar 1 manier het lidmaatschap beëindigen en dat is door een E-mail met de reden van de opzegging naar ledenadministratie@vsvvreeswijk.nl  te sturen.

Na die mail wordt er gekeken of er nog kleding o.i.d. ingeleverd moet worden en of alle contributie betaald is en daarna schrijven we jou pas uit en ontvang je het bewijs van uitschrijving.
Opzeggen via de teammanager of trainer is dus niet voldoende, jij bent er zelf verantwoordelijk voor om dit per E-mail te melden bij de ledenadministratie.
Als je dat niet op tijd doet dan loopt de contributie gewoon door en zijn de kosten voor jou.

Wanneer je aan het einde van het seizoen zou willen stoppen geef dat dan op tijd door en dan kan het alvast in het systeem gezet worden zodat je per 30 juni uitgeschreven wordt. Vergeet dit dus niet want anders loopt de contributie gewoon verder en die kosten zijn dan voor jou.