Protocol gedragscode begeleider

Protocol gedragscode begeleider

Protocol gedragscode begeleider

Veel grenzen in het contact tussen begeleiders en minderjarige leden aan de activiteiten van VSV Vreeswijk zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Download het Protocol gedragscode begeleider.

 

 

  Vertrouwenspersoon