Protocol sociaal veilige sportomgeving

Protocol sociaal veilige sportomgeving

Protocol sociaal veilige sportomgeving

De Vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI), of over een concreet incident zoals (dreigen met) lichamelijk geweld en (vermoeden van) pesten een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

Download het Protocol sociaal veilige sportomgeving.

 

 

  Vertrouwenspersoon