In de sportlights

In de sportlights

In de sportlights!

Vrijwilliger van het jaar

Sinds de oprichting in 1926 zijn een groot aantal vrijwilligers actief (geweest) voor VSV Vreeswijk. Hoewel vele handen werk licht maken, zijn er toch mensen die door hun liefde voor de vereniging extra werk verzetten en onmisbaar zijn (geworden) voor een vereniging. De organisatie van een jaarlijkse avond, als dank aan alle vrijwilligers, doet deze doelgroep tekort. Gezocht werd naar een mogelijk om deze personen op speciale wijze te huldigen.

2001 was het internationale jaar van de vrijwilliger. In dat jaar verloor VSV Vreeswijk ook een bijzondere vrouw: Thea van der Kaaij. Als vrijwilligster vervulde zij gedurende een groot aantal jaren meerdere taken en bleek haar hart veelal “blauw-wit” te kloppen. Deze combinatie was aanleiding om jaarlijks op de Algemene ledenvergadering een vrijwilliger met bijzondere verdiensten in het zonnetje te zetten. Ieder jaar wordt er een vrijwilligersprijs, de “Thea van der Kaaij, vrijwilliger van het jaar Award” uitgereikt. In 2001 is de prijs postuum verleend aan Thea van der Kaaij.

De volgende personen hebben de prijs in ontvangst mogen nemen:

2021: Anouk Valkenburg
2019: Patrick van Meenen
2018: Margareth van Kuik
2017: Frans Schultz
2016: Herman Bootsma
2015: René van Griethuizen
2014: Jan Peters
2013: Adrie van Raaij
2012: Hans Keiman
2011: Hennie Leene
2010: Wim Hennevelt
2009: Vera Stekelenburg
2008: Leo Meijer
2007: Ries van Dijk (†) / Toos Smiesing (†)
2006: Janny den Bode (†)
2005: Elza Tromp
2004: Hans le Comte
2003: Hans van Dijk (†)
2002: Tiny Philips
2001: Thea van der Kaaij (†)

Anouk Valkenburg vrijwilliger van het jaar 2021

Tijdens het 50 jarig jubileum vrouwenvoetbal van VSV Vreeswijk is Anouk Valkenburg – van der Kaaij verkozen tot clubvrijwilliger van het jaar. Een eretitel die haar de Thea van der Kaaij Vrijwilligersprijs 2021 oplevert. De prijs, die de naam draagt van haar moeder, werd haar uitgereikt door voorzitter Frans Schultz en haar dochter Fenne.

Anouk is van het begin af aan betrokken bij de opzet en uitrol van het nieuwe jeugdbeleid. Mede door haar inzet en enthousiasme is het een succes. Organiserend en altijd druk in de weer met de circuittraining, op het voetbalveld tussen en met de kids, is ze helemaal in haar element. Het is uniek hoe ze alle namen uit haar hoofd weet van de kinderen (en ouders). Anouk staat liever niet in de belangstelling en treed ook niet graag op de voorgrond. Op het veld tussen de kids dat is haar passie.
De 3 kinderen van Anouk voetballen uiteraard ook bij VSV Vreeswijk en net zoals mama zijn ze regelmatig te vinden op de club en dragen ze al een steentje bij als vrijwilliger. Een op en top blauw-wit gezin dus.
Moeten de materialen geteld worden of een overleg met de jeugdcommissie, Anouk is erbij. Altijd vrolijk en oprecht met de beste intenties voor alle kinderen van onze club. Slaat geen training over en bij voorkeur wordt er geen training afgelast, ook al regent en stormt het windkracht 10 of is -10 gevoelstemperatuur. Alles voor de kids, maar heel soms is even rust best oké hoor Anouk.

Ook bij VR30+ is Anouk een positieve, altijd aanwezige aanvoerdster en teammanager. Altijd stuurt ze het team aan om te komen trainen en neemt het voortouw om een goede training aan de dames voor te schotelen. In het veld is ze onmisbaar, doet ook nog is regelmatig mee bij Dames 2 en pakt regelmatig haar doelpuntjes mee.

De Thea van der Kaaij Vrijwilligersprijs is dan ook meer dan verdiend, en een mooie opvolgster van haar moeder.

Anouk Valkenburg 1000x1000

Patrick van Meenen vrijwilliger van het jaar 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2019 van VSV Vreeswijk is Patrick van Meenen verkozen tot clubvrijwilliger van het jaar. Een titel die hem de Thea van der Kaaij Vrijwilligersprijs 2019 opleverde. De prijs, bestaande uit een fraaie oorkonde en een kleurrijk boeket bloemen, is hem uitgereikt door waarnemend voorzitter Michel van den Hoven. Het bestuur is van mening dat deze prijs Patrick toekomt als blijk van waardering voor zijn nimmer aflatende inzet als verenigingsvrijwilliger van VSV Vreeswijk. Binnen de club is hij op veel terreinen diepgemotiveerd betrokken en actief. Patrick wordt dan ook aangemerkt als ‘het levende bewijs hoe belangrijk vrijwilligers zijn om een vereniging als de onze draaiende te houden’. Patrick zet zijn stempel op en verzorgt de ledenadministratie, het beheer van Sportlink, een veelheid aan communicatiezaken, inclusief website en e-mailverkeer en bewaakt hij het nakomen van de regelgeving omtrent de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) en de AVG (privacy-bescherming). Ook vormt hij in zijn eentje de scheidsrechtscommissie, is hij zelf scheidsrechter en wedstrijdsecretaris senioren en is succesvolle sponsorwerving wel aan hem toevertrouwd. Verder begeleidt hij KNVB-tuchtzaken en leidt hij het complete vrijwilligersbeheer van VSV Vreeswijk in goede banen. Als lid van het hoofdbestuur heeft de vereniging ook geruime tijd met zijn bestuurlijke talenten mogen kennismaken en daar is het bestuur hem dankbaar voor. Onlangs is op Patrick’s eigen verzoek een einde gekomen aan zijn bestuurslidmaatschap, maar als clubvrijwilliger is de vereniging gelukkig nog lang niet van hem af. Patrick heeft aangegeven voor VSV Vreeswijk nog lang te blijven doen waar hij goed in is en – niet te vergeten – voldoening en plezier aan beleeft !

Patrick verrast door de voorzitter

Margareth van Kuik vrijwilliger van het jaar 2018

Tijdens haar werkzaamheden als kantine coördinator heeft een groot gedeelte van het bestuur in een goed gevulde kantine Margareth van Kuik uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Margareth heeft zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet voor de vereniging. Dat doet zij onder andere als kantine coördinator, zij is onderdeel van de ledenadministratie, van de toernooicommissie, sinds afgelopen zomer is zij ook als lid van de jeugdcommissie bovenbouw en dan is zij ook nog wedstrijdsecretaris van de meiden en van de vrouwen.  Margareth is naast een moeder van 3 dochters een vrijwilliger in hart en nieren want naast het werk bij VSV Vreeswijk doet zij ook nog e.e.a. bij de turnvereniging.
De Thea van der Kaaij Vrijwilligersprijs 2018 heeft zij in onze ogen dan ook meer dan verdiend.

20181103 Vrijwilliger van het jaar 2018

Franz Schultz vrijwilliger van het jaar 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Frans Schultz uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Schultz heeft zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet voor de vereniging. In relatief korte tijd heeft hij zich vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, gekoppeld aan een innerlijke gedrevenheid, ontwikkeld tot een vrijwillige allrounder met een model-mentaliteit. Zo haalde hij als leider en verzorger bij dames 1 het afgelopen seizoen zowel het kampioenschap in de vierde klasse als ook de KNVB-beker binnen. Sinds dit seizoen is hij ook actief als teammanager bij heren 1 en is hij leider bij dames 2. Ook Frans is een vrijwilliger in hart en nieren. De Thea van der Kaaij Vrijwilligersprijs 2017 is hem dan ook op het lijf geschreven.

Foto ALV 1000x675

Herman Bootsma vrijwilliger van het jaar 2016

Paul Emmelot, voorzitter van VSV Vreeswijk, heeft tijdens de algemene ledenvergadering de Thea van der Kaaijprijs uitgereikt aan Herman Bootsma. Herman krijgt de prijs ‘vrijwilliger van het jaar’ als blijk van waardering voor zijn nimmer aflatende inzet als verenigingsvrijwilliger van VSV Vreeswijk.
Zo kennen we Herman als wedstrijdsecretaris voor de jeugd (JO7 t/m JO19), als coördinator van de inzet van het wedstrijdsecretariaat (op zaterdag) en als leider van JO17-3. Verder treedt hij regelmatig op als rechtvaardig en niet minder deskundig verenigingsscheidsrechter en is hij een inspirerend en actief lid van de websitecommissie. Bij dit alles valt op hoe enthousiast, adequaat en meedenkend Herman overal zijn schouders onder zet, altijd plezierig in de omgang, sociaal en loyaal.

Herman kader

René van Griethuizen vrijwilliger van het jaar 2015

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2015 is Rene van Griethuizen uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2015. Door het reeds jaren actief zijn als wedstrijdsecretaris voor de senioren teams vonden wij het wel eens tijd worden dat Rene hiervoor beloond werd. Aan hem is oorkonde die bij de Thea van der Kaaijprijs hoort uitgereikt als blijk van waardering voor zijn inzet voor onze club VSV Vreeswijk.

rvg feb2014

 

Goed voorbeeld … wie volgt?

Ieder jaar wordt bij VSV Vreeswijk een vrijwilliger van het jaar gekozen. Ook zijn er enkele leden van verdienste en zelfs ereleden benoemd. Deze mensen staan in hoog aanzien binnen de club en zijn representatief voor gewenst gedrag.

Leden van verdienste

Hennie Leene
Hennie Niessen

Ereleden 

Benoeming tot erelid Michel van den Hoven

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van VSV Vreeswijk, is waarnemend voorzitter Michel van den Hoven verrast met de toekenning van het erelidmaatschap van ‘zijn’ club, VSV Vreeswijk.

Michel is niet alleen actief achter de bestuurstafel als waarnemend voorzitter en penningmeester, ook manifesteert hij zich (maar nu even niet als gevolg van een blessureherstel) als speler en teamleider van zondag heren-4.

Het bestuur van VSV Vreeswijk heeft – geheel buiten medeweten van Michel – besloten hem het erelidmaatschap toe te kennen, vanwege zijn inmiddels langdurige en onvolprezen waarneming van het voorzitterschap (sinds 24 april 2017). Hij doet dat naast het penningmeesterschap, waarvoor hij als bestuurslid is aangetrokken.

Michel ziet zichzelf niet als clubvoorzitter, maar handelt en gedraagt zich daar ondertussen wel naar. Hij is en toont zich ook in hoge mate betrokken en neemt op geheel eigen wijze zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid bij alles wat de club aangaat.

Michel vd Hoven erelid 750x750

 

Benoeming tot erelid Nicole van Sloten

Waarnemend voorzitter Michel van den Hoven van VSV Vreeswijk heeft maandagavond 13 november 2017 tijdens de Algemene Ledenvergadering Nicole van Sloten benoemd tot erelid van de vereniging. Ze ontvangt het erelidmaatschap vanwege haar vele, langdurige en aanhoudend gedreven vrijwillige inspanningen voor ’haar’ VSV Vreeswijk, in zowel bestuurlijke als tal van uitvoerende functies.

Nicole treedt hiermee in de voetsporen van haar vader en clubicoon, Ries van Dijk, die dit jaar op 81-jarige leeftijd overleed. Nicole van Sloten is sinds 1 december 1977 lid van VSV Vreeswijk. Naast een actieve voetbalcarrière bij de dames van VSV Vreeswijk is ze sinds lange tijd coördinator van de kantine. De kantine is haar domein: coördinatie en inzet van personeel, bevoorrading maar ook het regelen van feesten en partijen. Daarnaast is ze lid van het hoofdbestuur en is ze sinds een aantal jaren actief als leidster bij de meiden van VSV Vreeswijk. Sinds kort is ze samen met Frans Schultz teammanager bij Heren 1.

Nicole van Sloten is een vrijwilligster in hart en nieren en dat al vele jaren. Ze is niet voor niets verkozen tot clubheld van Nieuwegein in de AD clubhelden 2017 verkiezing. Het bestuur van VSV Vreeswijk heeft dan ook geen seconde na hoeven te denken over het besluit om Nicole te benoemen tot erelid van de vereniging.

 

Benoeming tot erelid Adrie van Raaij in de maand juni 2016

Adrie kader

Onze Ere-galerij

Ere-voorzitter

Hans le Comte

Ere-leden

Michel van den Hoven
Nicole van Sloten
Adrie van Raaij
Ed van der Hooft
Hans van Aarnhem
Ton Kaldenhoven
Adrie Kooyman
Krijn Krouwel
Antoon Verweij
Herman van Wiggen