Jeugdbeleid

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid

Visie

Iedere jeugdspeler (m/v) beleeft het voetbalspel met veel plezier en krijgt de kans zich te ontwikkelen tot een betere voetballer, op zijn eigen niveau en met zijn eigen ambities. Hiermee proberen we de jeugdspeler te boeien en te binden, zodat hij/zij zo lang mogelijk lid van de club blijft.

Doelen

Algemeen

 • Iedere jeugdspeler beleeft plezier aan het voetbalspel;
 • Er wordt met fatsoen en respect met elkaar omgegaan;
 • Een gezamenlijke en eenduidige visie op het opleiden van jeugdspelers;

Prestatie

 • Voor wat betreft jeugdopleiding mag de ambitie op 1e/2e klasse niveau liggen;
 • Het streven om met elk team in de klasse te spelen waarbij prestatie en plezier in balans is;
 • Het streven is om elk jaar jeugd door te laten stromen naar het 1e elftal.

Strategie

 • Investeren aan de basis van de jeugdopleiding (O6 t/m O12) ;
 • Seizoen 2017/2018 starten met samenvoegen meisjes en jongens O6 t/m O12, daar waar wenselijk voor ontwikkeling en spelplezier van de jeugdspelers;
 • Jeugdspelers O15-O19 en senioren spelers inzetten binnen de jeugdorganisatie;
 • Meer aandacht voor overgang jeugd naar senioren.

Club cultuur

De cultuur binnen Vreeswijk is gebaseerd op respect en samenhorigheid. Vaste regels die voor iedereen gelden zijn als volgt en kunnen waar nodig worden aangevuld door de begeleiding en trainers. De regels worden voor start seizoen besproken met de spelers en op voorhand aan de ouders medegedeeld.

 • Op tijd komen (wedstrijd en training);
 • Groeten voor en na de wedstrijd en training (persoonlijk contact);
 • Respectvolgedrag naar elkaar, begeleiding, trainer, scheidsrechter, spelbegeleider, lijnrechter en tegenstanders;
 • Gezamenlijk spullen opruimen;
 • Na het douchen de kleedkamer fatsoenlijk achtergelaten (corvee)

Competenties van technisch coördinator en trainers

Per leeftijdscategorie (kader) zijn de competenties en gedragskenmerken van de technisch coördinatoren en trainers in de functieprofielen beschreven. Deze maken deel uit van het technische beleidsplan en worden gebruikt bij de aanstelling en beoordeling van genoemde functies.

Training

Welke vaardigheden binnen de bouwstenen, er getraind gaan worden is de verantwoordelijk van technische kader. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijdsgroep en het niveau van het team en de individuele speler.
Van het technische kader wordt verwacht dat hij/zij;

 • Circuittraining voor de Onderbouw begeleid door clubtrainers
 • Bouwstenen/vaardigheden kan vertalen naar trainingsvormen passende bij de leeftijdsgroep;
 • Passende bij zijn/haar leeftijdsgroep een keuze kan maken uit welke bouwstenen/vaardigheden en trainingsvormen hij/zij kan/moet hanteren bij een training (situationeel toepassen);
 • Juiste uitvoering kan geven aan trainingsvormen passende bij zijn/haar leeftijdsgroep

Wedstrijd

De training is van de trainer en de wedstrijd is van de spelers. Natuurlijk willen we winnen, daar doen we ook ons best voor, maar niet ten koste van plezier en opleiden. We geven spelers de ruimte om te spelen, plezier te hebben, ervaringen op te doen, te leren, fouten te maken, kortom: een betere voetballer te worden.

Organisatie jeugd

Voor het goed functioneren van de jeugdafdeling van VSV Vreeswijk is er gekozen voor de organisatievorm zoals hieronder weergegeven. De basis voor deze indeling is het nieuwe pupillenvoetbal van de KNVB, specifieke gedragskenmerken per leeftijdscategorie, fysiek en het technische beleidsplan van VSV Vreeswijk.
De leeftijdscategorieën zijn gesplitst in onderbouw en bovenbouw. De jeugdcommissie is opgesplitst in Algemene zaken (Jeugd coördinatie) en Technische zaken (Technische coördinatie).

Organogram Jeugdcommissie
Organogram Jeugdcommissie Onderbouw
Organogram Jeugdcommissie Bovenbouw

puntvaan