Waar staan we voor

Waar staan we voor

VSV Vreeswijk is onlosmakelijk verbonden aan de Nieuwegeinse samenleving en staat hier midden in. Hoewel de historie een sterke band legt met het oude dorp (en huidige wijk) Vreeswijk, vervult de vereniging een sterk maatschappelijke functie voor ruim 700 volwassenen (man en vrouw) en jeugdigen (jongens en meisjes) uit Nieuwegein en omgeving. Vreeswijkers kunnen zowel op het veld als in de zaal spelen voor recreatieve doeleinden en in competitieverband.

Voetbal ontspant, verbroedert en leert samenwerken, relativeren en accepteren. VSV Vreeswijk is een smeltkroes van verschillende bevolkingslagen en culturen uit de Nieuwegeinse samenleving. De vereniging is er voor jong en oud en stoelt op peilers als respect, plezier, samenhang en trots. Binnen de vereniging staat de ontwikkeling van talent en balvaardigheden voorop. Er is bovendien plaats voor de ontwikkeling van sociale aspecten en het organisatorisch vermogen van leden en vrijwilligers.

Met elkaar maken wij ons sterk om deze uitgangspunten en (maatschappelijke) waarden van de vereniging dagelijks te (blijven) verwezenlijken. Ook u kunt hieraan een bijdrage leveren. Groot of klein, uw steun, gift en/of rol als vrijwilliger helpt ons onze idealen te verwezenlijken. Meld u aan, want alleen met elkaar maken we VSV Vreeswijk voor elkaar mogelijk.